NL FR
NL FR

Veilingen

Verkoop bij inschrijving gronden Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland, via notaris mr. B. Roest te Oostburg, is voornemens bij openbare inschrijving te verkopen de navolgende terreinen (akkerbouw en grasland) gelegen nabij:

1.    Isabellaweg/Uitweg te Biervliet [Oostburg F 934, 1.70.05 ha];

 2.    Provinciale Weg/Braamdijk te Groede [Oostburg S 1437, 2.84.75 ha];

 3.    Veerhoekdijk te Oostburg [Oostburg T 826, 3.12.25 ha];

 4.    Bakkerstraat te Oostburg [Oostburg T 1586, 1.87.20 ha];

 5.    Molenweg te Oostburg [Oostburg U 837, 2.03.10 ha];

 6.    a.    Knokkertweg/Akkerweg te Cadzand [Oostburg V 179, 5.05.30 ha]#;

        Gezamenlijke verkoop met:

        b.    een nabijgelegen terrein tevens aan Knokkertweg/Akkerweg te Cadzand [Oostburg V 180, 2.85.50 ha];

 7.    a.    Bruggendijk te Zuidzande [Oostburg V 700, 3.43.20 ha] *;

        Gezamenlijke verkoop met:

        b.    een nabijgelegen terrein tevens aan Bruggendijk te Zuidzande [Oostburg V 701, 0.91.40 ha]*;

 8.    Bruggendijk/Ter Moere te Zuidzande [Oostburg V 1004, 3.49.00 ha];

 9.    Provinciale Weg te Nieuwvliet [Oostburg V 1015, 3.24.30 ha];

 10.  Een tweede terrein in de nabijheid van Provinciale Weg te Nieuwvliet [Oostburg V 1037, 0.96.72 ha];

 11.  Burgemeester Dhoogeweg/Dijckmeesterweg te Philippine [Sas van Gent Q 402, 3.39.40 ha];

 12.  Oostburgseweg te Aardenburg [Sluis M 745, 1.86.19 ha].

Voor alle percelen is de publiekrechtelijke bestemming: agrarische grond.

Over de west- en noordzijde van het met een # gemarkeerde perceel loopt een pad van 1 mr breed, ter verbinding van het over de buurpercelen lopende pad (bekend als ‘het ommetje Nieuwvliet’).

De met een * gemarkeerde percelen zijn tot rovenoogst 2020 (uiterlijk 31-12-2020) verpacht.

Op de verkoop zijn van toepassing —voor zover daarvan bij de bijzondere voorwaarden niet
zal worden afgeweken— de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare
inschrijving van registergoederen 1996 van de KNB. De Algemene en Bijzondere
verkoopvoorwaarden kunnen bij het notariskantoor worden opgevraagd.

Voorwaarden

1.    De inschrijving dient te geschieden door middel van een rechtsgeldig ondertekend
inschrijfbiljet, dat op het notariskantoor Heemstra & Roest Notariaat te Oostburg is te
verkrijgen of is te downloaden op de website van het notariskantoor www.henrnotariaat.nl.

2.    De inschrijfbiljetten dienen uiterlijk op 1 november 2019  aanstaande vóór 17.00 uur ten kantore van voormelde notaris te worden ingeleverd in een gesloten envelop met vermelding "verkoop bij openbare inschrijving gronden Provincie Zeeland". Het notariskantoor behoudt zich het recht toe de voornoemde datum te verlengen.

3.    Vervolgens zullen de inschrijvingen om 17.30 uur diezelfde middag ten kantore van
genoemde notaris worden geopend.

4.    Alle op de verkoop vallende kosten en belastingen zijn voor rekening van koper;
betaling hiervan dient te geschieden binnen acht dagen na gunning, de koopsom dient
uiterlijk bij het passeren van de akte van levering te worden voldaan.

5.    Aanvaarding per datum akte van levering.

6.    De zakelijke lasten zijn voor rekening van koper vanaf datum levering.

7.    Inschrijvers dienen desgevraagd een bewijs van financiële gegoedheid te overleggen.
 

Nadere inlichtingen en kadastrale informatie inzake de diverse percelen zijn te verkrijgen bij mevrouw A. Burgers (notarieel medewerkster), Adres: Tragelweg 2 te Oostburg (4501 HL), Tel.  0117- 453851, E-mail: a.burgers@henrnotariaat.nl

Onderstaand kunt u de navolgende stukken downloaden:

- algemene informatie

- inschrijfbiljet

- bijzondere voorwaarden