NL FR
NL FR

Belgische Schenkingen

Inwoners van België kunnen via een Nederlandse notariële akte roerende vermogensbestanddelen zoals effecten, geldsommen, schuldvorderingen, kunstvoorwerpen, e.d. (dus géén huizen) belastingvrij (!) wegschenken, mits de schenker nog minimaal 3 jaar na aktedatum blijft leven.

 

In plaats van de volledige eigendom kan, middels voorbehoud van vruchtgebruik door de schenker, het bloot eigendom worden geschonken. In overleg met de schenker(s) en/of begiftigde(n) worden eventueel aanvullende bedingen opgenomen, zoals het optioneel of conventioneel beding van terugkeer, de familiale clausule of ontbindende voorwaarden ingeval de begiftigde(n) zich ondankbaar toont of op het slechte pad geraakt.

 

Al deze voordelen kent de gewone Belgische bancaire handgift niet, terwijl bij een Belgische notariële schenkingsakte automatisch 3% (in de rechte lijn) en 7 % (in de zijlijn) registratierecht verschuldigd is. Het voordeel voor onze Belgische cliënten is dus: 0% belasting betalen, noch in Nederland als in België!

 

Voor de Belgische Schenkingen, alsook de certificeringen van aandelen en (inter)nationale erfenissen, heeft Heemstra & Roest Notariaat alle nodige expertise in huis. Voor de Belgische cliënten vertaalt zich dat in grondige dossierkennis en vertrouwdheid met het Belgisch recht, met de Belgische cultuur en zowel Nederlands- als Franssprekende medewerkers.