NL FR
NL FR

Personen- en familierecht

Trouwen & samenwonen
Wanneer u wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap overweegt, is van belang dat de notariële akte wordt getekend vóórdat het geregistreerd partnerschap of het huwelijk voor de wet wordt voltrokken. Ook tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden worden ingevoerd of gewijzigd.  Een vrijblijvende toetsing van bestaande voorwaarden kan zeer interessant zijn.

Nalatenschappen
Bij het afwikkelen van een nalatenschap moeten er heel wat zaken geregeld worden. Door het geven van advies, het optreden als contactpersoon naar diverse instanties of het opstellen van de benodigde akten, evenals het verzorgen van de aangifte inkomsten- en/of erfbelasting, nemen we u veel werk uit handen.

Verklaring van erfrecht
In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris op uw verzoek wie op grond van de wet en/of op grond van een eventueel testament de erfgenamen zijn en op welk deel van de erfenis zij recht hebben. Met die verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij rechthebbenden zijn van het vermogen van de overledene.

Testament (ook voor Neder-Belgen)
In een testament legt u vast, wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt en kunt u zaken regelen die afwijken van de wet. Tevens kunt u in uw testament de uitvaart regelen, een executeur benoemen, een voogd aanwijzen, een legaat opnemen, uw erfgenamen meer of minder laten erven dan volgens de wettelijke regels, (echtgenoten van) kinderen uitsluiten als erfgenaam, enzovoorts.

Een belangrijke vraag om uzelf te stellen, is: 'wat is uw testamentmoment?'
Eerste kleinkind, nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven. Wilt u weten of vandaag uw testamentmoment is? Klik dan op deze link.

Volmacht of levenstestament
Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt? Dit kunt u regelen in een volmacht of een levenstestament. Uw wensen, de consequenties van uw wensen en de mogelijkheden voor juridische vastlegging worden aan de hand van een duidelijk gesprek voor u vastgelegd; bij ons op kantoor of bij u thuis.

Verdelingen
Wanneer uw relatie eindigt, kunt u de meeste goederen zelf verdelen, denk aan de auto en de inboedel. Voor de verdeling van onroerend goed heeft u de notaris nodig. De akte van verdeling is nodig als u samen met uw partner de woning heeft gekocht of als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Ook in huwelijks­voorwaarden kan staan dat de woning gezamenlijk bezit is.

Estate-planning
Estate-planning is kortweg gezegd het begeleiden van vermogen van de ene naar de andere generatie. Tijdens leven kan dit door middel van wijzigen huwelijksgoederenregime, schenking, bedrijfsopvolging. Bij overlijden kan dit door middel van een testament. Tijdens het eerste gesprek komen uw wensen, de consequenties van uw wensen en de mogelijkheden voor juridische vastlegging daarvan uitgebreid aan de orde. Daaruit zal blijken wat voor u de beste opties zijn. Vanwege de specialistische juridische en fiscale kennis van Bob Roest krijgt u een goed advies op maat.